הסכם קיבוצי לענף השמירה והאבטחה

PDF 

ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה מיום 22.7.14 (שהורחב בצו הרחבה מיום 1.11.14).

 

PDF 

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז – 1957 – תחילתו של צו זה ביום 01.09.2022

 

 

 

נגישות