מצלמות כרטיס

מצלמות כרטיס מוסלקות הינן מצלמות זעירות המוסתרת בתוך חפצים שונים ומוטמעת בתוך הסביבה. באמצעות מצלמות כרטיס מוסלקות ניתן לצלם ולתעד את הסביבה המאובטחת מבלי שיבחינו בעצם קיומן של מצלמות האבטחה. מצלמות כרטיס מכונות גם מצלמות PINHOLE ראש מחט.

נגישות