מערכות בקרת כניסה

מערכות בקרת כניסה הן מהמרכיבים העיקריים של בניינים חכמים ומהווים חלק בלתי נפרד ממערך האבטחה של המבנה. בקרת כניסה היא מערכת אשר אמורה לנטר ולסנן מורשים המעוניינים לבצע כניסה לאתר המאובטח.

נגישות