הסכם קיבוצי לענף הניקיון

PDF

 

ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון מיום 11.7.13 (שהורחב בצו הרחבה מיום 1.3.14).

נגישות