*3340 :חייגו 0772319480 :מכירות

רישיונות

רישיון קבלן שירות חטיבת השמירה והאבטחה להורדה            

רישיון קבלן שירות חטיבת הניקיון להורדה                                                            

רישיון קבלן כח אדם חטיבת השמירה והאבטחה להורדה

רישיון קבלן כח אדם חטיבת הניקיון להורדה