מובילות

הקבוצה חרטה על דגלה להיות חברה מובילה, איכותית, פורצת דרך ומועדפת בתחום האבטחה הפרטית והאזרחית במדינת ישראל 

הלקוח במרכז

הקבוצה מקפידה לשמור על רף שירות גבוה, תוך מתן דגש על הלקוח במרכז והקפדה על הבנת צורכי לקוח וטיפוחו

חדשנות טכנולוגית

הקבוצה שמה דגש על חדשנות מתמדת, התפתחות ומובילות טכנולוגית

טיפוח המשאב האנושי

הקבוצה מחויבת לטפח ולשמר את מנהליה ועובדיה תוך יצירת מחויבות הדדית למען עתיד החברה

מעורבות בקהילה

הקבוצה חרטה על דגלה שותפות ומעורבות, תמיכה בקהילה ואחריות חברתית 
 אמון למען הקהילה

נגישות