בטיחות במוקד אמון

ממונה הבטיחות בקבוצת מוקד אמון כפוף למנכ”ל הקבוצה ומוגדר כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים.

 

תפקידיו של ממונה הבטיחות בחברה :

  • איתור מפגעי בטיחות וגהות וביצוע סקרי סיכונים

  • בניית  תוכנית שנתית לניהול הבטיחות

  • קיום התקני בטיחות נאותים וביצוע ביקורות מעקב , ציוד מגן אישי של כלי עבודה ושל ציוד המחייב בדיקות תקופתיות 

  • הנהגת סדרי בטיחות נאותים בחברה, בתהליכי עבודה, במתקנים, במבנים ובציוד

  • הדרכות עובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והפקת לקחים

  • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות נאותים בהעסקת קבלני חוץ

  • שיתוף פעולה עם הנהלת החברה ומסירת כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת

 

נגישות