לחצני מצוקה

לחצן מצוקה הינו אביזר המחובר אל מערכת האזעקה או ליחידת קצה. בעת קבלת קריאת המצוקה, יוזם המוקד המבצעי קשר עם המנוי לבירור מצב החירום ושולח ניידת סיור במקביל.

לחצן מצוקה הינו אביזר המחובר אל מערכת האזעקה או ליחידת קצה. בעת קבלת קריאת המצוקה, יוזם המוקד המבצעי קשר עם המנוי לבירור מצב החירום ושולח ניידת סיור במקביל.

30
Accessibility