אנשים בעלי חשיבות, אנשי ציבור או נושאי תפקידים בכירים עשויים להימצא בסיכון. על מנת להתמודד עם האיומים השונים, נוהגים להיעזר בחברות אבטחה. אך לא כל חברת אבטחה מסוגלת לספק אבטחת אישים בכלל ובפרט – אבטחת אישים ברמה גבוהה.

ומהו השילוב המנצח של אבטחת אישים ברמה גבוהה באמת? השילוב המנצח הינו מקצועיות יחד עם אמינות. מכך יוצא כי כל מי שעוסק בתחום זה חייב להיות מקצועי ומיומן בכל היבטי האבטחה וגם בעל רמה אישית ואמינות שאינם מוטלים בספק.

אבטחת אישים מותאמת לקוח

חברה שמציעה שירות של אבטחת אישים חייבת להוכיח כי היא עומדת בתנאים מצטברים רבים. חברת אבטחת אישים צריכה להוכיח פעם אחר פעם כי היא ראויה לאמון לקוחותיה. היא חייבת לפעול במקצוענות וגם בדיסקרטיות ולהעסיק מאבטחים מהשורה הראשונה. בנוסף, אבטחת אישים חייבת להיות מותאמת לקוח ומותאמת משימה. יש להכיר את האיומים האפשריים וכך להיערך באופן מיטבי ונכון. כאשר מושא האבטחה הינו ממלכתי, יש גם לפעול בתיאום עם גורמים ממלכתיים תוך קבלת עדכונים וביצוע הערכות מצב שוטפות.

אבטחת אישים – תהליך מתמשך

כדי להעניק אבטחת אישים מהשורה הראשונה, חברה שעוסקת בכך חייבת להקדיש לכך משאבים רבים. רק חברה בעלת גב כלכלי חזק ויכולות גבוהות תעמוד בכך. כמו כך, אבטחת אישים היא תהליך מתמשך. יש לנקוט צעדים כדוגמת הכשרה ואימון אנשי ביטחון, שימוש ויישום של תשתיות טכנולוגיות, יכולות פיקוח ובקרה ומתן תגובה לפרויקטים מורכבים בארץ ובעולם.

לחברת מוקד אמון גוף ייעודי (מגן אמון מקבוצת מוקד אמון) שעוסק בכל מה שקשור עם אבטחת אישים. המאבטחים שעוסקים בכך הינם מהעילית של העילית ונבחרים בקפידה מקרב יוצאי היחידות המיוחדות בכות הביטחון. בין פעולות החברה בהווה ובעבר ניתן למצוא אבטחת משלחות מחו"ל, אבטחת אישים פוליטיים רמי דרג, ראשי ערים, אח"מים ואנשי עסקים מהארץ ומחו"ל.

נגישות